Sümeg Város Önkormányzata   

TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00011

Helyi identitás és kohézió erősítése a Sümegi járásban – Együttműködve a térségünk értékeiért

Szerződött támogatás összege: 55 000 000 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. 10. 31.

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A közösségi alapon tervezett pályázatban Sümeg város és a sümegi járáshoz tartozó hat település, Bazsi, Gyepükaján, Káptalanfa, Nemeshany, Bodorfa, és Szentimrefalva működik együtt.

A közösségi alapon tervezett projektünk célja, helyi identitást erősítő közösségfejlesztési folyamatok alkalmazásával a helyi közösségek fejlesztése elsősorban az együttműködő települések közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése, generálása, az együttműködések és a közösségi szerepvállalás erősítése. A kezdeményezés alulról építkezik.

A helyi közösségek fejlesztését elősegítő programot 50 hónapra tervezzük, ebből 36 hónap a Cselekvési terv alapján a rendezvények megvalósítási időszaka, mely időszak alatt a projekt elemei rendszerességgel, egymásra épülve jelennek meg, ezzel is biztosítva a folyamatosságot és a fenntarthatóságot. A programban kiemelt figyelmet fordítunk a hagyományőrzésre, a települési értékek felkutatásra, megőrzésére és bemutatására is. Ennek érdekében Térségi szomszédoló rendezvényeket, kiállításokat, szakmacsoportos rendezvényeket, jeles napokhoz, helyi hagyományokhoz értékek bemutatáshoz kapcsolódó kalendáriumok szervezését tervezünk a Közösségek hete programsorozathoz hasonlóan.

A beavatkozások eredményeként fejlődik a közösségünk – helyi lakososok, intézmények és a köz- civil és vállalkozói szféra – tagjainak egymás iránti felelősségtudata. A közösségi programok hatására erősödik, a helyi civil társadalom, mely segíti az önfenntartásukat, a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödik a civil aktivitás, kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, településrészekhez, térséghez való kötődés. A beavatkozás következtében a meglévő (humán) erőforrások felszínre kerülnek, az együttműködések következtében ezen erőforrások aktivizálódnak és minőségi változást hoznak a település, települési közösségek életében. A program szemléletformáló ereje hatására erősödnek a helyi és térségi együttműködések, közös, fenntartható programok jönnek létre.

Egységes irányelvek alapján, feltárva a helyi hagyományokat, figyelembe véve a helyi specifikumokat, településeket, a települések értékeit bemutató, identitáserősítő rendezvényeket, közösségi programokat, kiállításokat, kiadványokat tervezünk. Olyan közösségi alapon szervezett programok megalkotásával, melyek erősítik a helyi identitástudatot és társadalmi kohéziót, elősegítik a térségi együttműködéseket. Célunk, hogy minden egyes programrészben megfelelően interpretáljuk pl a helyi értékeket, civil szervezeteket, jellegzetes recepteket, akár Kalendárium vagy Falukönyv megjelentetésével akár tematikus programokkal, egy új fesztivál megszervezésével akár a helyi újság újragondolásával. Minden kezdeményezés a közösség kezében van.    Célcsoportok számára is tervezünk tematikus programokat, együttműködést erőstő kezdeményezéseket. Civil nap és Vállalkozó nap keretében szeretnénk bemutatni a jól működő szervezeteket, példaértékű jógyakorlatokat. A családok számára tervezünk családi napot, kohézióerősítő települési sétákat, túrákat, kerékpártúrákat, identitástudat erősítő versenyeket. Hátrányos helyzetűek számára „Szemléletformáló és Problémafeltáró beszélgetéseket” szervezünk, melyek célja, kellemes környezetben, oldott körülmények között beszélgetni egymással és egy meghívott vendéggel. A vendég mindig egy „példaértékű” ember. Akinek az életútja, szaktudása, elért eredményei példaként hozható fel. Ezek a beszélgetések nem csak szemléletformáló erejűek, hanem mintegy non-formális képzéssel is egyenértékűek. Értékőr programunkban a fiatalokkal működünk együtt. Műhelymunkák, gyakorlati adatgyűjtés – fotózás, interjúzás, leírások készítése, kisfilmforgatás – teszi ki a program vázát, mindezt kiegészítve közös kiállítás és tábor szervezésével. Célunk a fiatalok helyben tartása, közösségük fejlesztése, szemléletformálás, identitástudatuk erősítése.

A program keretében szeretnénk beszerezni egy nagyméretű, 3D-s SÜMEG városnevet. A név kihelyezéséhez egy fiataloknak szóló pályázatot tervezünk. A pályázatban a fiatalok kapnának lehetőséget arra, hogy megtervezzék a város név betűinek dizájnját azzal a céllal, hogy mi számukra a helyi és térségi érték, amit megmutatnának egymásnak, a lakosságnak és a térségbe érkezőknek.

Több helyszínen, közművelődési színtereken – művelődési ház, könyvtár, faluház, múzeum – tervezünk kiállításokat, bemutatkozási lehetőséget helyi alkotók, művészek, kézművesek, írók, költők számára.

Fenntartható személyes információs pontot hozunk létre. Ezek a pontok segítenek majd a program kommunikációjában.

Közlekedésbiztonsági programokat szervezünk a polgárőrökkel együttműködve.